CAPE WP

Aktif Madde: %38 Thifensulfuron methyl + %19 Tribenuron methyl + %15 Metsulfuron Methyl

Formulasyon: Suda dağılabilen granül (WG)

Özellikler:Hububatın 1-2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. En iyi netice yabancı otlar erken gelişme dönemlerinde, yani yabancı otlar 4-8 yapraklı devrede iken ilaçlama yapıldığında alınır.

Yabancı otların büyümesi tatbikattan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar BADOKS® 720 WG’nin etkisini hızlandırırken soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir.

Category:
Tag:

Açıklama

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20 – 40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Kalibrasyon: Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Yoncada iki ayrı uygulama yapılabilir.1) Geç kış ilaçlaması: Yoncanın filizlenmeye başladığı ve yeşil aksamın henüz püskürtülen ilacın toprak yüzeyine eşit dağılımını önleyecek kadar gelişmediği dönemde yapıla ilaçlamadır. Bu uygulama ile hemen hemen Temmuz ortalarına kadar küsküt filizlenmesini önlemek mümkündür. 2) İlk hasattan hemen sonra: Ot hasadından hemen sonra yapılacak ilaçlama ile Ağustos ortalarına kadar küsküt filizlenmesi önlenmiş olur.

İlacın uygulanmasını takip eden süreçte eğer yağmur yağışı yoksa ve/veya kurak geçen bir sezonun ardından kullanılacaksa CAPE’den daha iyi bir etki almak için, ilacın kurumasının ardından toprağa hafif bir şekilde (5-10 mm) yağmurlama sulama ile ıslatınız.

Münavebe bitkileri: Şekerpancarını takiben CAPE uygulanmış alana münavebe bitkisi olarak kışlık tahıllar ekilecek ise, toprağın en az 15 cm derinlikte sürülmesine dikkat ediniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: CAPE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CAPE’nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Başka ilaç ve gübrelerle karıştırarak kullanmayınız

 

X